מידע מקצועי בנושא חשמל

מהו ההספק החשמלי ? (ואט ,קילוואט)

ההספק החשמלי מבטא את יכולתו של מכשיר חשמלי לבצע את הפעולה, שלשמה הוא נועד: חימום, קירור, תאורה הנעה או כל פעולה אחרת. ההספק נמדד בוואט או בקילוואט(1 קילוואט=1000 ואט).

בדרך כלל הספק המכשיר מופיע בתווית (הנקראת "תווית אנרגיה"), אשר מוטבעת על רוב מכשירי החשמל, או שהוא נתון בעלון הדרכה הנלווה למכשיר.

כדי לברר כמה מכשירים אפשר להפעיל בו זמנית סמנו במחשבון את המכשירים שתרצו להפעיל בו זמנית וקבלו את התשובה.


למחשבון העומס


מה היא צריכת החשמל? (קילוואט-שעה)

צריכת החשמל היא כמות האנרגיה החשמלית שהמכשיר צורך בזמן פעולתו. הצריכה נמדדת על ידי מונה החשמל ביחידות מידה הנקראות קילוואט-שעה (קוט"ש), והיא תלויה בהספק המכשיר ובמשך זמן הפעלתו.

כדי לחשב את צריכת החשמל של מכשיר כלשהו, עליכם להכפיל את ההספק במשך הזמן (בשעות) שבו המכשיר מופעל.


איך מחשבים את עלות הצריכה?

כדי לחשב את עלות הצריכה של מכשיר חשמלי כלשהו, צריך לדעת את הצריכה הצפויה שלו ואת מחיר החשמל המעודכן. נהוג לייחס את עלות הצריכה לפרק זמן מוגדר(שעות הפעלה) או לפעולה מסוימת (למשל: כביסה אחת). עלות הצריכה תהיה מכפלה של הצריכה הצפויה ומחיר יחידת צריכה: צריכה(קוט"ש) x מחיר לקוט"ש (₪/קוט"ש) = עלות הצריכה (₪) כדי לברר כמה עולה החשמל כאשר המכשיר פועל, הקליקו במחשבון על המכשיר להצגת עלות הצריכה וקבלו את התשובה.


למחשבון הצריכה


(נתונים מאתר חברת החשמל)

#מידעמקצועי #מחשבוןחשמל #מחשבוןעומס